Eva Rovers Eva Rovers

Eva Rovers

Eva Rovers (1978) is schrijver en promoveerde als cultuurhistoricus aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haar biografieën van kunstverzamelaar Helene Kröller-Müller en schrijver Boudewijn Büch werden beide lovend ontvangen. De biografie van Kröller-Müller werd onder meer bekroond met de Nederlandse Biografieprijs. Samen met filmmaker Leo de Boer maakte zij een documentaire over het roerige leven van Kröller-Müller voor het VPRO-programma Het Uur van de Wolf.  Eva was gastredacteur van het Oxford Journal of the History of Collections en jarenlang redacteur van het Tijdschrift voor Biografie. Naast biografieën schreef Eva Rovers boeken over burgerlijk verzet en andere manieren waarop individuen de wereld kunnen veranderen. Haar filosofische pamflet Ik kom in opstand, dus wij zijn. Nieuw Licht op verzet stond op de shortlist van de Socrates Wisselbeker. Andere boeken die zij schreef, zijn Practivisme. Een handboek voor heimelijke rebellen, en De rebelse held, een bundeling brieven aan de magistrale, maar vergeten uitvinder Richard Buckminster Fuller, die meer dan een halve eeuw geleden al oplossingen bedacht voor de problemen van nu.

Vertaalrechten

De eeuwigheid verzameld. Helene Kröller-Müller (1869-1939)

Biografie

Een oude metalen kist gevuld met 3400 brieven was het begin van een zoektocht naar het ware verhaal achter de grootste Van Gogh-verzamelaar ter wereld, Helene Kröller-Müller. In 1911, ze was toen 42, keek Helene de dood in de ogen. Die ervaring inspireerde haar om de rest van haar leven te wijden aan het oprichten van een ‘monument van cultuur’: een van de eerste musea voor moderne kunst in Europa. De kern van haar collectie bestond uit het werk van de toen onbekende schilder Vincent van Gogh. Helene was ervan overtuigd dat zijn werk de loop van de kunstgeschiedenis zou veranderen en deinsde er daarom niet voor terug soms wel 15 schilderijen tegelijkertijd van hem te kopen. Ze stelde zijn werk tentoon en stuurde het regelmatig op reis door het buitenland, zodat een groot publiek Van Gogh zou leren kennen. Door te breken met zowel artistieke conventies als met maatschappelijke conventies over de rol van vrouwen, bezorgde zij Van Gogh de reputatie van een visionaire kunstenaar en zichzelf die van een niet te negeren kracht in de kunstwereld. Maar de prijs die ze daarvoor betaalde was hoog.

In deze meeslepende biografie legt Eva Rovers de krachten bloot die Helene Kröller-Müller in staat stelden om de door mannen gedomineerde kunstwereld flink op te schudden. Ondanks haar fragiele gezondheid, grote persoonlijke tragedies en het verlies van haar familiekapitaal, opende Helene in de vroege twintigste eeuw een van de eerste musea voor moderne kunst in Europa. Het Kröller-Müller Museum is tot op de dag van vandaag wereldberoemd vanwege haar rijkgeschakeerde verzameling moderne kunst, waaronder schilderijen van Picasso, Mondriaan, en meer dan 300 werken van Vincent van Gogh.